Chi tiết tin - Xã Triệu Nguyên - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 32
  • Tổng truy cập 17.756

Đảng ủy xã Triệu Nguyên tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2024

9:33, Thứ Năm, 7-3-2024

Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, sáng ngày 06 tháng 3 năm 2024, Đảng ủy xã Triệu Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn Bí thư Đảng ủy triển khai chuyên đề tại Hội nghị

Trực tiếp báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn Bí thư Đảng ủy xã đã trình bày khái quát chuyên đề toàn khoá về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Thông qua hội nghị, giúp các bộ, đảng viên các chi bộ nhận thức đúng, đầy đủ về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cùng với đó, kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa ý thức trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong suy nghĩ và hành động, tự giác thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện; “tự soi, tự sửa”, thường xuyên đấu tranh đẩy lùi, loại trừ tham nhũng, tiêu cực. Góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Triệu Nguyên nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Các tin khác